آگهی دعوت به همکاری یک شرکت هواپیمایی تازه تاسیس در تهران
روزنامه همشهری
۱۳۹۰/۱۱/۲۴ مهلت تماس
کارشناسی و مدارک

معتبر با هواپیمای A-320 —– معاونت فنی مهندسی/مدیر فنی/مدیر ایمنی/مدیر آموزش و مدیر PC
- کارشناسی و گواهینامه معتبر ———— دیسپچر
- گواهینامه A-320 ————- خلبان حرفه ای/کمک خلبان/مهماندار..